Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01 Vedoucí zařízení: Bc. Michaela Strašíková - Sociální pracovník

Seznam lidí:

Bc. Michaela Strašíková - Sociální pracovník Miroslav Kokeš - ředitel Zdena Posekaná - ekonomický pracovník Klára Čejková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny