Vyberte:

Krizová intervence v praxi

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb. Cílem kurzu je získání základních kompetencí týkajících se krizové pomoci a orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá teoretický základ a osvojí si základní praktické dovednosti k vedení krizově intervenčního rozhovoru. Účastníci se seznámí s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí a jejich řešení v rámci krizové intervence. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 12. 2020, 08:30 — 16. 12. 2020, 16:00

Péče o duševní zdraví

Cílem kurzu je pomoci účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě, styl osobního reagování na zátěž a úroveň dovednosti jak stres zvládat, korigovat neproduktivní strategie vyrovnávání se stresem a osvojit si nové dovednosti pro řešení stresujících problémů. Také jak zvládnout základní strukturovanou techniku relaxace, zlepšit schopnost koncentrace a regulace svých psychických stavů.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 12. 2020, 08:30 — 16. 12. 2020, 16:00

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Podmínkou účasti je nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu , nejbližší termín je 30.9.2020.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 18. 12. 2020, 08:30 — 18. 12. 2020, 16:00

Biblická hodina pro hledající

Biblická hodina pro hledající
Místo: Šumperk Charita
Termín: 2020

Poradna pro pečující a pozůstalé

Poradna pro pečující a pozůstalé

Nedílnou součástí domácí hospicové péče je poradenství pro pozůstalé. Může mít podobu doprovázení člověka během nemoci a umírání, při samotném umírání i doprovázení příbuzných a známých během péče i po smrti blízkého člověka. V domácím prostředí je tato podpora běžně poskytována dle potřeb a aktuální situace.

 

Místo: Charita Šumperk
Termín: 2020

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021
Místo: okres Pardubice
Termín: 1. 1. 2021 — 14. 1. 2021

Tříkrálový průvod 2021

Místo: Příbram I.
Termín: 5. 1. 2021

Tříkrálový rodinný ples 2021

Přijměte pozvání na druhý ročník Tříkrálového rodinného plesu, který bude probíhat v období Tříkrálové sbírky.

Těšit se můžete na taneční vystoupení, bohatou tombolu, příjemnou hudbu a spoustu zábavy.

Podrobnější program budeme postupně dodávat. 

Místo: KD Střelnice Jindřichův Hradec
Termín: 8. 1. 2021, 19:00 — 9. 1. 2021, 02:00

8. charitní ples

8. charitní ples

Již poosmé Vás rádi uvidíme na Charitním plesu pro Domácíhospic, letos v sobotu 30. ledna od 19 hodin ve Skautském centru Vinice. Záštitu nad plesem tradičně převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman línek. K poslechu a tanci hraje skupina The Five Band.

Místo: Skautské centrum Vinice, Pardubice
Termín: 30. 1. 2021, 19:00

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí

Zlepšete své schopnosti pomáhat pomocí unikátního akreditovaného tréninkového programu.

Absolvování programu vede ke zlepšení schopností:

 

  • Zvládat stres
  • Nenechat se vytočit
  • Empatie a naslouchání
  • Přijetí, laskavost a soucit
  • Zvládat utrpení

A také

  • Zlepšuje pozornost a paměť
  • Posiluje zdraví a imunitu 

Kurz je vhodný pro široké spektrum pracovníků v pomáhajících profesích. Sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky, pedagogické pracovníky, psychology a další.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 2. 2021, 08:30 — 30. 3. 2021, 16:00
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny