Paprsek

V rubrice "zpravodaj" je ke stažení připraveno dubnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Nechte si zkontrolovat svou paměť

Zdá se vám, že se vaše paměť zhoršuje s věkem příliš? Nechte si ji bezplatně vyšetřit a předcházejte tak závažnějším problémům. Více zde

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu 31. března 2012 na půdě Karlovy univerzity v Praze. Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii

Bombardování a palba v syrském městě Homs zabila desítky civilistů a stovky lidí musí přežívat ve zničených domech či v jiných úkrytech. Nadále pokračují pouliční nepokoje i v dalších syrských městech. Charita Česká republika vyhlašuje finanční sbírku s názvem Charita ČR pro Sýrii. Peníze budou využity na dodávky jídla a jinou materiální pomoc obyvatelům v zasažených městech i uprchlíkům, kteří byli nuceni ze Sýrie odejít. Čeští dárci mohou přispět na pomoc Sýrii zasláním příspěvku na účet Charity ČR, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 182.

SENIOŘI - CHARITA

Spuštěn nový Web pro seniory.

Veletrh FOR  SENIOR

Již po šesté se bude v PVA EXPO PRAHA konat veletrh pro plnohodnotný aktivní život FOR SENIOR a to ve dnech 12. -15. dubna 2012. Veletrh FOR SENIOR je největší odbornou veletržní akcí v Čechách zaměřenou na tuto cílovou skupinu. Vedle široké nabídky výrobků, které seniorům usnadní a zpříjemní život, nabízí i zajímavý odborný doprovodný program.

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek zahájil 1. března v Černínském paláci v Praze Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který by měl zlepšit podmínky pro aktivní stárnutí, zejména v oblastech zaměstnávání seniorů, účasti seniorů na chodu společnosti a v oblasti nezávislého života seniorů.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Tisková konference: Kritická situace poskytovatelů sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb v České republice, mezi nimi i Charita ČR, se hrozí dopadu největší finanční krize od r. 1990. Neúspěšná vyjednávání s ministrem práce a sociálních věcí povedou v brzké době k zavření některých sociálnich služeb. Více sdělí představitelé vybraných organizací na mimořádné tiskové konferenci dne 15.3.

V parlamentu se diskutovalo o významu církví

Poslanecká sněmovna Parlamantu ČR uspořádala 29. února seminář věnovaný tématu společenského přínosu církví. Jeho součástí bylo také působení Diakonií a Charit.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny