Sbírka pro hladovějící: již 6,4 milionu Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 8. 9. částkou 4 544 899 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 1 857 262 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

Charita podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách

Charita ČR podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách, podle kterého má být příspěvek na péči vyplácen přímo rodinným příslušníkům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří o člověka se zdravotním postižením pečují.

Celostátní kampaň Den Charity 2011

Koncem září a počátkem října 2011 - zejména kolem svátku sv. Vincence z Paul (27. září) - chceme informovat veřejnost o smyslu charitní práce a širokém rozsahu poskytovaných služeb.

Sbírka pro hladovějící: již 6,3 milionu Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 2. 9. částkou 4 486 145 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 1 816 330 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

Paprsek

Ke stažení je připraveno další číslo zpravodaje pečovatelské služby, ve kterém najdete něco z historie města, přehled významných dat v kalendáři, procvičování paměti a nechybí příspěvky od čtenářů.

Sbírka pro hladovějící: již téměř 6,1 milionu Kč

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 30. 8. částkou 4 332 202 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 1 759 968 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

19. srpna byl Světový humanitární den

Charita ČR si 19. srpna připoměla Světový humanitární den, jehož vyhlášením OSN vyjadřuje uznání všem humanitárním pracovníkům, pracujícím na zlepšení života lidí zasažených přírodní či jinou katastrofou. Vyjadřuje poctu i těm, kteří během své práce přišli o život.

Sbírka pro hladovějící: již téměř 5,8 milionů Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 23. 8. částkou 4 130 766 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 1 644 658 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

Pomoc Japonsku neustává

Charita Japonsko pokračuje v pomoci lidem, žijícím ve čtyřech oblastech postižených v březnu vlnou tsunami. Do konce září, kdy má být ukončena první část pomoci, využije okolo 60 mililonů Kč, zaslaných různými charitními organizacemi včetně 5 milionů Kč poskytnutých Charitou ČR.

Sbírka pro hladovějící: již přes 5 milionů Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS103) přispěli dárci z ČR k 17. 8. částkou 3 687 429 Kč a na pomoc Etiopii (VS146) částkou 1 407 619 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny