Na pomoc Japonsku přišly téměř 4 miliony korun

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc Japonsku přispěli dárci k 5. dubnu částkou 3 980 261 Kč. Děkujeme!

Zpravodaj pečovatelské služby

Vyšlo dubnové číslo zpravodaje pečovatelské služby Paprsek.

PLATNOST  BANKOVEK  V  HODNOTĚ  50 KČ

Padesátikorunovou bankovkou nebude možné od 1. dubna 2011 platit za zboží a služby. Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních bank a České národní banky. Od 1. dubna 2012 až do 31. března 2017 bude 50 Kč bankovky měnit pouze Česká národní banka.

ZPRAVODAJ  PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY

Právě vyšlo březnové číslo pátého ročníku zpravodaje pečovatelské služby Paprsek.

V březnovém čísle zpravodaje pečovatelské služby Farní charity Pacov se můžete dočíst o Mezinárodním dni žen (MDŽ), něco o masopustu - ke kterému patří recept na koblihy, procvičování paměti, dále něco pro zasmání a pro ty vážnější čtenáře nabídka ke studiu. Na závěr odpovídáme na dotazy čtenářů a nechybí oblíbená hádanka.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny