Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno červnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Přednášky pro veřejnost Finanční gramotnost

Nevíte si rady s osobními financemi? Trápí vás rodinný rozpočet?

Občanská poradna Pelhřimov ve spolupráci s městem Pelhřimov, za finanční podpory Kraje Vysočina pořádá přednášky pro veřejnost se zaměřením na seniory a studenty 3. ročníků pelhřimovských středních škol, na téma Finanční gramotnost. Hlavním cílem tohoto projektu je sekundární prevence, tedy zajištění informovanosti obyvatel o způsobu řešení tíživé životní situace způsobené předlužením domácnosti. Dále pak prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti obyvatel preventivně působit proti předlužování domácností, které následně může vyústit v osobní bankrot, vznik nesplatitelných dluhů, ztrátu bydlení, rozpad rodiny, sebevraždu nebo páchání trestné činnosti.

Přijďte si poslechnout naše lektory, načerpat informace a případně se poradit.
Těšíme se na vás!

Přednášky pro veřejnost v Pelhřimově:
Hodina H: 8. 6. 2015 od 14:30 hod 
Knihovna: 15. 6. 2015 od 17:00 hod a 22. 6. od 17:00 hod 
Dům zahrádkářů: 20. 7. 2015 od 17:00 hod

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno květnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Požehnané Velikonoce!

Radost z Kristova Vzkříšení
a požehnané svátky velikonoční


přeje svým příznivcům, dárcům,
dobrovolníkům a zaměstnancům

Charita Česká republika
.

Paprsek

Do rubriky "zpravodaj" bylo přidáno dubnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno březnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Paprsek

Do rubriky "zpravodaj" bylo přidáno únorové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno lednové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Paprsek

Do rubriky "zpravodaj" bylo přidáno prosincové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny