Paprsek

Do rubriky "zpravodaj " bylo přidáno listopadové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Ocenění pečovatelské služby

9. října byla pečovatelská služba Farní charity Pacov na VI.
výročním kongresu poskytova-
telů sociálních služeb ČR oceněna certifikátem Značka kvality v sociálních službách.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno říjnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

6. ročník týdne sociálních služeb se bude konat 6. - 12. 10. 2014.

Paprsek

Do rubriky "zpravodaj" bylo přidáno nové číslo zpravodaje pečovatelské služby na září.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno srpnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno červencové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Paprsek

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno červnové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

6. ročník týdne sociálních služeb se v ČR bude konat 6. - 12. října 2014.

Zpravodaj Diecézní charity č. 1

Do rubriky "Zpravodaj" bylo přidáno první číslo zpravodaje Diecézní charity České Budějovice.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny