Paprsek

Byl přidán zpravodaj pečovatelské služby Paprsek na září.

20 let od založení Farní charity Pacov.

V sobotu 18. srpna ve 14 hodin poděkujeme společně s P. Jaromírem Stehlíkem a s P. Tomášem Hajdou při mši svaté za dvacet let naší činnosti. Po mši svaté vystoupí v kostele sv. Michaela Eva Henychová a po koncertě posedíme na farním dvoře při pohoštění a hudbě. Jste srdečně zváni.

Paprsek

V sekci "zpravodaj" si můžete přečíst srpnové číslo zpravodaje pečovatelské služby Paprsek.

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Charita ČR vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva o činnosti obsahuje přehled poskytnutých sociálních služeb, výsledky Tříkrálové sbírky, popis projektů v zahraničí a výsledky hospodaření. Nechybí ani přehledná mapa všech Charit. Zprávu v pdf naleznete zde.

Paprsek

Do rubriky zpravodaj bylo přidáno červencové číslo zpravodaje pečovatelské služby Paprsek.

Rumunské děti přijedou do jižních Čech na ozdravný pobyt

Osm dětí z rumunského dětského domova Kasa Noastra Zaguženi přijede ve středu 13. června na šestidenní ozdravný pobyt do Českých Budějovic, který jim zajišťuje českobudějovická Diecézní charita. „Jsou to chudí sirotci a ředitel dětského domova nám řekl, že je to pro ně prakticky jediná šance, jak se v životě podívat mimo Rumunsko,“ uvedl zástupce ředitelky DCH České Budějovice Roman Tlapák.

Týden charity pořádaný s Jihočeským  krajem

Srdečně zveme všechny dobrovolníky, příznivce Charity a zaměstnance Farních, Oblastních a Městských charit, na slavnostní zahájení Týdne charity pořádané s Jihočeským krajem dne 7.6.2012 v 9,30 hodin. Místo: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje Termín: 7. 6. 2012, 09:30 — 7. 6. 2012, 14:30

Paprsek

V rubrice "Zpravodaj" je nové číslo zpravodaje pečovatelské služby.

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny