Týden nízkoprahových klubů 2021 ve Spirále Zobrazit fotogalerii
11. října 2021 Aktuálně

Týden nízkoprahových klubů 2021 ve Spirále

V týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021 probíhal 15. ročník celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů, která má za cíl upozornit na význam tohoto typu sociální služby a přibližuje činnost klubů veřejnosti. Letošní téma bylo „Škola, jak ji neznáme“.

Tímto tématem chtěla Česká asociace streetwork upozornit na nezastupitelnou roli nízkoprahových klubů při návratu dětí a dospívajících do škol, který byl tento rok v důsledku koronavirové pandemie celkem náročný.
Pracovníci Spirály připravili na celý týden program pro žáky 7. až 8. tříd ZŠ Pacov, který se konal v rámci třídnických hodin v Komunitním centru v Pacově. V rámci programu bylo vytvořeno 6 tabulí se vzkazy učitelům, které byly během hodin diskutovány. Učitelé a žáci dostali prostor sdělit si věci, které si běžně neříkají.  Věříme, že akce byla pro žáky příjemným oživením běžného školního programu a pro třídní učitele šancí na získání zpětné vazby, která byla v mnoha případech pozitivní.
V pátek 24.9. vyvrcholil program kampaně koncertem velmi talentované žákyně 9. třídy V. Kofroňové a tvůrčími dílnami.