Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Postní dobu pro věřící letos opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se se koná od roku 2009 z pověření z pověření České biskupské konference.

Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (9. března 2011), nebo zejména pak na 1. neděli postní (13. března 2011), a potrvá až dokonce postního období. Letos se tato akce uskuteční v době od 9. března do 24. dubna 2011. Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek proběhne až o 2. neděli velikonoční (1. května 2011). V kostelích budou věřící schránky s postní almužnou odevzdávat již na Květnou neděli (17. dubna 2011). Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém loňském plenárním zasedání, konaném ve dnech 19. -20. ledna 2010. Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 80 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech diecézí. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů duchovního správce. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny