SBÍRKA  ŠATSTVA

SBÍRKA  ŠATSTVA

Ve čtvrtek 10. 9. byla Diakonií Broumov odvezena sbírka šatstva.

Sbírka probíhá celoročně.

Ve čtvrtek 10. 9. byla Diakonií Broumov odvezena sbírka šatstva.

Sbírka probíhá celoročně.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny