SČÍTÁNÍ  LIDU, DOMŮ  A  BYTŮ  2011

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.

26. února 2011 začíná fungovat centrum pro veřejnost. Na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. 7. března 2011 začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový domovní list. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 26. března je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře (odesláním poštou v obálce, odevzdáním na poště, předáním sčítacímu komisaři, přes internet). Do 14. dubna 2011 mají všichni podle zákona formuláře odevzdat. 20. dubna 2011 končí činnost centrum s bezplatnou linkou.

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny