Den mikroregionů 17. 6. Pacov

Prezentace naší Charity na Dni mikroregionů v zámeckém parku v sobotu 17. 6. 2017.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny