Dobročinný bazárek 8. 12. 2012

V sobotu 8. prosince proběhl V. ročník charitního dobročinného bazárku. Z výtěžku budou zakoupeny zdravotní pomůcky pro naši půjčovnu.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny