Oslava 20. výročí založení Farní charity Pacov

V sobotu 18. srpna jsme s P. Jaromírem Stehlíkem a P. Tomášem Hajdou poděkovali při mši svaté za dvacet let naší činnosti. Po koncertě Evy Henychové jsme se setkali na farním dvoře s uživateli našich služeb, farníky a příznivci Charity. Vítaným a milým hostem byla ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. Michaela Čermáková.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny