Setkání seniorů s kronikářkou města Mgr. Marií Tušilovou

Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny