Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Poslání

Posláním NZDM Spirála Pacov je poskytovat bezpečný prostor, podporu a motivaci s odbornou pomocí při řešení otázek v obtížně řešitelných, konfliktních či rizikových situacích dětem a mladým lidem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let.  Jedná se o dítě či mladého člověka, který:

 • má potíže se zvládáním školy nebo s jeho spolužáky či vrstevníky,
 • neví si rady s výběrem školy či povoláním,
 • je osamělý,
 • ztratil své blízké,
 • setkává se s problémy v rodině (rozpad rodiny, rozvod rodičů, spory),
 • potýká se s potížemi v dospívání,
 • je obětí či agresorem šikany,
 • je záškolákem,
 • je ohrožen domácím násilím či je jeho obětí,
 • vede rizikový způsob života (experimentování/užívání drog, potíže se zákonem, rizikové sex. chování PPP),
 • nemá volnočasové aktivity a zájmy.

Služby neposkytujeme:

 • zájemcům s mentálním postižením takového rozsahu, který znemožňuje pochopení smyslu služby,
 • zájemcům, kteří se nedomluví českým jazykem.

Cíle služby

 • dosažení klientovi psychické i fyzické, právní a sociální opory;
 • dosažení klientových sociálních schopností a dovedností (např. efektivní komunikace, asertivita, empatie, řešení problémů, mediální gramotnost, seberegulační a sebeorganizační dovednosti, zvládání zátěžových situací/copingová strategie aj.)
 • snížit sociální a zdravotní rizika klientů prostřednictvím preventivních aktivit.

Principy poskytovaných služeb

V NZDM Spirála svou činnost realizujeme tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům. Aktivně odstraňujeme časové, prostorové, finanční i psychologické bariéry. Principy našich služeb jsou:

 • Nízkoprahovost, která je založena na:
  • dobrovolnosti (délka pobytu, účast na aktivitách apod.),
  • poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času, který je svým umístěním a charakterem blízký přirozenému prostředí cílové skupiny,
  • časové dostupnosti služby
  • bezplatných službách,
  • respektu náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti,
  • respektu anonymity klientů (pracovník zjišťuje od klienta pouze informace nezbytné pro poskytování služby).
 • Individuální přístup
  • maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatele
  • individuální podpora při řešení problémů

www.spiralapacov.cz    Facebook   FB pro klienty

Provozní doba ambulantní služby

Po   12:00 – 17:30
Út   12:00 – 17:30
St   12:00 – 14:00
Čt   12:00 – 16:00
Pá  12:00 – 17:30
So/Ne   ZAVŘENO 

Provozní doba terénní služby

St   14:00 – 16:00

Terénní sociální službu zároveň poskytujeme dle individuálních potřeb klientů v rámci provozní doby ambulantní sociální služby. Místa výkonu terénní formy sociální služby je město Pacov a obce v ORP 

Kontakt:

adresa: Nám. Svobody 2, 395 01 Pacov
tel.: 731 562 681, e-mail: spirala@pacov.charita.cz

Jakub Novák, DiS.

Tel.: 731 562 681
pracovník sociálních služeb

Eliška Dlouhá

Tel.: 731 562 681
pracovník v soc. službách v NZDM Spirála