Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Poslání

Posláním NZDM Spirála je vytvářet bezpečný prostor pro děti a mládež k smysluplnému trávení volného času, ve kterém poskytujeme informace, podporu a pomoc vyplývající z individuálních potřeb dětí a mládeže z Pacova a okolí. Snahou je motivovat děti a mládež k zodpovědnosti k vlastnímu životu a předcházet tak sociálním a jiným rizikům.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let ohrožení společensky nežádoucími jevy.

Služby neposkytujeme zájemcům s mentálním postižením takového rozsahu, který znemožňuje pochopení smyslu služby.

Cíle služby

 • nízkoprahovým způsobem v bezpečném prostoru poskytovat potřebným dětem a mládeži sociální pomoc, podporu a asistenci, zprostředkovat odborné řešení problémů;
 • snížit sociální a zdravotní rizika klientů prostřednictvím preventivních aktivit;
 • aktivizovat tvůrčí potenciál cílové skupiny, rozšiřovat pozitivní dovednosti, zkušenosti a životní příležitosti klientů;
 • asistovat při realizaci svépomocných aktivit vycházejících z nápadů cílové skupiny.

Principy poskytovaných služeb

V NZDM Spirála svou činnost realizujeme tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům. Aktivně odstraňujeme časové, prostorové, finanční i psychologické bariéry. Principy našich služeb jsou:

 • nízkoprahovost, která je založena na:
  • dobrovolnosti (délka pobytu, účast na aktivitách apod.),
  • poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času, který je svým umístěním a charakterem blízký přirozenému prostředí cílové skupiny,
  • časové dostupnosti služby,
  • bezplatných službách,
  • respektu náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti,
  • respektu anonymity klientů (pracovník zjišťuje od klienta pouze informace nezbytné pro poskytování služby);
 • individuální přístup
  • maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatele,
  • individuální podpora při řešení problémů.

SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ!

Provozní doba ambulantní služby

Po  12:00 – 17:30
Út   12:00 – 17:30
St   12:00 – 16:00
Čt   12:00 – 16:00
Pá  12:00 – 17:30
So/ne   ZAVŘENO 

Provozní doba terénní služby

St   14:00 – 16:00

Terénní sociální službu zároveň poskytujeme dle individuálních potřeb klientů v rámci provozní doby ambulantní sociální služby. Místa výkonu terénní formy sociální služby je město Pacov.

Fotogalerie

 

Kontakt:

adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov
tel.: 731 562 681, e-mail: spirala@pacov.charita.cz
Facebook

Mgr. Ivana Šmilauerová

vedoucí služby  NZDM Spirála, sociální pracovnice

Jakub Novák, DiS.

Tel.: 731 562 681
sociální pracovník v NZDM Spirála

Eliška Dlouhá

Tel.: 731 562 681
pracovnice v soc. službách v NZDM Spirála