Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Poslání

Posláním NZDM Spirála je poskytovat bezpečné zázemí pro trávení volného času, podporu a odbornou pomoc při řešení problémů dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poskytovaných služeb pomáháme předcházet sociálním a dalším rizikům plynoucím z jejich životního stylu a podporujeme motivaci k zodpovědnosti k vlastnímu životu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let, kteří:

 • zažívají náročné životní situace (zátěž vycházející z procesu dospívání, problémy ve škole, v rodině, s vrstevníky atd.);
 • jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (šikana, závislosti, domácí násilí atd.);
 • tráví volný čas pasivním způsobem, hledají alternativy volnočasového vyžití a mají snahu se rozvíjet.

Naše cíle 

 • vytvářet bezpečný prostor a motivující podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže;
 • pomáhat předcházet sociálním a zdravotním rizikům plynoucím ze životního stylu dětí a mládeže;
 • poskytovat dětem a mládeži podporu a pomoc plynoucí z jejich individuálních potřeb a v případě potřeby jim zprostředkovat navazující odborné řešení problémů;
 • posilovat sociální dovednosti dětí a mládeže a podporovat je v aktivním řešení složitých životních situací.

Zásady poskytované služby

 • Dobrovolnost (délka pobytu je omezena pouze otevírací dobou, účast na aktivitách je dobrovolná)
 • Bezplatnost (služby jsou poskytovány zdarma)
 • Anonymita (nevyžadujeme osobní údaje)
 • Bezpečný prostor pro trávení volného času
 • Mlčenlivost (bez souhlasu uživatelů služby neposkytujeme informace třetí osobě)
 • Dostupnost (snažíme se co nejvíce snižovat místní, časové, psychologické a další překážky, které by bránily využívání našich služeb)
 • Respekt jakékoli náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti
 • Individuální přístup (maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatelů, individuální podpora při řešení problémů)
 • Důraz na lidská práva a důstojnost
 • Respekt jedinečnosti každého uživatele služeb

Co uživatelům služby nabízíme:

 • bezpečný prostor pro trávení volného času, relax, sdílení zážitků, navazování kontaktů apod.
 • možnost realizace různých volnočasových aktivit (ping-pong, basketbal, fotbálek, kulečník, PS, šipky, stolní hry, aj.)
 • bezpečný prostor pro diskrétní řešení problémů
 • informační servis a poradenství (škola, šikana, problémy v rodině, hledání brigád a práce, rizika užívání návykových látek,…)
 • pomoc s úkoly a přípravou do školy
 • pomoc v krizi, zajištění odborné pomoci 
 • preventivní programy v zařízení 
 • jednorázové akce a výjezdy
 • pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi (škola, OSPOD,…) + doprovod, pomoc v kontaktu s blízkými osobami
 • skupinovou práci zaměřenou na rozvoj komunikace, spolupráce a dalších sociálních dovedností

Provozní doba ambulantní služby

Po  12:00 – 17:30
Út   12:00 – 17:30
St   12:00 – 16:00
Čt   12:00 – 17:30
Pá  12:00 – 16:00
So/ne   ZAVŘENO 

 

Fotogalerie

 

Kontakt:

adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov
tel.: 731 562 681, e-mail: spirala@pacov.charita.cz
Facebook

Mgr. Ivana Šmilauerová

vedoucí služby  NZDM Spirála, sociální pracovnice

Eliška Dlouhá

Tel.: 731 562 681
pracovnice v soc. službách v NZDM Spirála