Senior taxi

Senior TAXI

Služba je určena pro seniory starší 70-ti let, kteří potřebují zabezpečit jednorázově základní dopravní obslužnost za účelem
využití služeb ve městě – např. návštěvu lékaře, úřadu, kadeřnice, obchodu apod. Taxi služba je poskytována na území
města Pacova a okolních obcí do vzdálenosti do 15 km.

Provozní doba Taxi služby je v pracovní dny 7.00 – 15.30.

Provozní řád:

  • Službu je nutno objednat minimálně 2 dny předem na tel. čísle: 730 588 951 v době 7.00 – 15.30.
  • Cena za jednu jízdu (jednou jízdou se rozumí jedna jednosměrná jízda) ve městě je 40 Kč a je hrazena dopravci při nástupu do vozidla. Přepravovaná osoba může mít s sebou jednočlenný doprovod, který za převoz platí 20 Kč. Přepravovat lze i menší zdravotní pomůcky (hole, chodítka).
    • Cena mimo město je 14 Kč za 1 km.
    • Cena za přistavení vozidla mimo město je 50 Kč. Čas čekání se účtuje 30 Kč za ¼ hodiny.
  • Řidič je oprávněn požadovat po přepravované osobě doklad totožnosti.
  • Podmínkou pro poskytnutí služby je souhlas občana s nakládáním s osobními údaji, které provozovatel potřebuje k výkonu služby. Provozovatel se zavazuje shromažďovat a zpracovávat tyto údaje v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těsto údajů. 

Provozní řád