Adresář

NZDM Spirála

Tel.: 731 562 681
Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Šmilauerová - vedoucí NZDM Spirála
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Ivana Šmilauerová - vedoucí NZDM Spirála
Jakub Novák, DiS. - sociální pracovník
Eliška Dlouhá - pracovník v sociálních službách
Miroslav Kokeš - ředitel