Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 565 443 220, 728 550 566
Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01
Vedoucí služby: Alena Kokešová - vedoucí pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
  • doprava služebním vozidlem  
  • zapůjčení jídlonosičů 
  • jídelní lístek 
  • zapůjčení zdravotní pomůcky
  • zprostředkování duchovních služeb  

terénní služba

 

Seznam lidí

Miroslav Kokeš - ředitel
Hana Adamová - pracovnice v sociálních službách
Pavla Hájková - pracovnice v sociálních službách
Klára Čmuchová - pracovnice v sociálních službách
Mgr. Veronika Duffková - sociální pracovnice
Miroslava Rokosová - pracovnice v sociálních službách
Alena Kokešová - vedoucí pečovatelské služby