Adresář

Senior TAXI

Tel.: 730 588 951
Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fakultativní služby: NE

Organizace