Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys

Mgr. Ivana Žáčková

Ředitelka / statutární zástupce
Tel: 731 604 509     ~.qs-3b6LTxk6-~905prRb~lW5pJ

Bc. Dalibor Dávid

Ředitel
Tel: 382 214 828, 732 955 685     ~.qs-3b6LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb

Miroslav Kokeš

ředitel
Tel: 565 443 220, 607 855 122     ~.qs-3b6LTCkT~l4YanBZd54Ys

Bc. Dalibor Dávid

ředitel
Tel: 382 214 828, 732 955 685     ~.qs-3b6LTCs93a4YanBZd54Ys

Bc. Olga Medlínová, DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 777 887 158, 383 323 281     ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p

Bc. Karel Weishäupel

ředitel organizace
Tel: 732 250 018     ~.qs-3b6LTFE977_T-uk87j7T-M

Miroslav Petrášek

ředitel
Tel: 381 255 998, 736 256 987     ~.qs-3b6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Mgr. Dana Zavadilová

ředitelka, sociální pracovník
Tel: 384 721 427, 777 566 971     4gsyQOQl~.oy4W7%WkvDRW7r

Marie Sádlová

ředitelka, pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108, 605 910 679     88EsVWi7ZeBFRYUSc.Fo277c-5prRb~lW5pJ

Mgr. Dana Marková

ředitelka
Tel: 388 412 738, 731 402 993     ~.qs-3b6LTIs3%9j65prRb~lW5pJ

Mag. Jiří Kohout

ředitel
Tel: 737 202 248     ~.qs-3b6LTMvZf2938Es-Z29g

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 386 353 120     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys