Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Vnitřní pravidla

Darovací smlouva

Sazebník pečovatelské služby

Sazebník fakultativní

Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny