Název CHARITA pochází z latinského CARITAS ("milosrdná láska"). Posláním charity je služba milosrdné lásky k bližním v nouzi, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství. Naším základním posláním je poskytovat službu lidem, kteří se nalézají v obtížné životní situaci. Služba je z naší strany odváděna týmem kvalitních a spolehlivých pracovníků.

 

Historie FCH Pacov

Farní charita Pacov je jednou ze složek Diecézní charity České Budějovice a pracuje od roku 1992.

Služba charity závisela dlouhou dobu jen na pomoci dobrovolníků. Od 1.1. 1994 působí první zaměstnaná pečovatelka. Koncem roku 1994 začínají  přípravné práce na vybudování střediska pečovatelské služby v budově fary na náměstí.

26.5. 1995 otevíráme charitní ošetřovatelsko-pečovatelské středisko a nabízíme veřejnosti profesionální službu zdravotní sestry a pečovatelky.

V roce 1997 se zapojujeme do humanitární sbírky na pomoc Moravě, postižené povodní. Od tohoto roku organizujeme každoročně sbírku šatstva pro Středisko sociální pomoci v Úpici.

V prosinci 2000 nabízíme dětem a mládeži volnočasové aktivity v nově otevřeném Komunitním centru Spirála, který sídlí rovněž v prostorách fary. Pracuje zde sociální pracovnice a vychovatelka.

Od 1.1. 2004 přebírá pečovatelská služba z rozhodnutí rady města dům s pečovatelskou službou Na Blatech a stává se tak jediným poskytovatelem služeb tohoto druhu ve městě.

V letech 2006-2008 je projekt Komunitního centra financován v rámci společného regionálního operačního programu z prostředků EU. Současně bylo centrum partnerem Oblastní charity Písek v projektu Caritas Síť.
Ve středisku pečovatelské služby se schází 1x týdně Sdružení anonymních alkoholiků.

Od roku 2007 vydává pečovatelská služba pro své uživatele měsíční zpravodaj Paprsek.

V polovině roku 2008 vzniká mateřské centrum Sovička.

Díky sponzorům je zakoupen pro pečovatelskou službu nový automobil Škoda Roomster.
Téhož roku se zapojujeme do programu na podporu rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích kraje Vysočina.
Z výtěžku prvního ročníku Vánočního dobročinného bazárku doplňujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

1.1. 2009 registrujeme službu osobní asistence. V polovině roku 2009 mateřské centrum Sovička končí svoji činnost pod záštitou Farní charity Pacov. Z výtěžku dobročinného bazárku byl zakoupen vanový zvedák, koupili jsme starší automobil Renault Kangoo na rozvoz obědů a v rámci "Týdne sociálních služeb" jsme pořádali akci "Den charity".

Od 1. 1. 2010 je projekt NZDM Spirála financován z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt. V srpnu a září se loučíme s několika našimi uživateli z důvodu jejich stěhování do Domu seniorů v Pacově, který otevírá nové oddělení. 14. prosince se koná třetí ročník Vánočního charitního dobročinného bazárku.

V roce 2011 navazujeme spolupráci s nadací  Divoké husy a nadací J & T, které podpořily nákup zdravotních pomůcek.

Rok 2012 je rok 20. výročí naší činnosti.

V roce 2013 podporuje naši činnost Výbor dobré vůle poskytnutím příspěvku na nákup elektrického polohovacího lůžka.

V roce 2014 přebírá pečovatelská služba na kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře ocenění Značka kvality v sociálních službách. Koncem tohoto roku je ukončen projekt Osobní asistence.

V rámci grantového programu Investujeme v sociálních službách získáváme v roce 2015 dotaci od Krajského úřadu Kraje Vysočina na nákup nového automobilu. Zapojujeme se do charitativního projektu Upleť čtverec.

Rok 2016 - 1. prezentace na Dni mikroregionu.

V roce 2017 slavíme 25. výročí založení Farní charity a žehnáme nový automobil Dacia Logan pro pečovatelskou sužbu. 2. prezentace na Dni mikroregionu.

V roce 2018 zveme veřejnost na přednášku Mnoho tváří pomoci pro pečující a na ukázku canisterapie.

Rok 2019 nám přinesl petici pro Domácí zdravotní péči a další prezentaci našich služeb na Dni mikroregionu.

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny