Podpořte nás

Charita

 

Číslo bankovního účtu:

224246261/0100

Potvrzení o přijetí daru Vám na vyžádání rádi zašleme.

Staňte se našim pravidelným dárcem!

Informace pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15 % ze základu daně. Právnické osoby mohou podle § 20 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu daru ve výši alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 10 % ze základu daně.

Děkujeme!