Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zde naleznete  pravidla, popis služby, cíle a další informace.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ve věku od 11 do 23 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Další informace: www.spiralapacov.cz

 

 

Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny