Výsledky Tříkrálové sbírky

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Lukavec433 775 Kč
Obrataň32 357 Kč
Pacov1351 886 Kč
Online koleda 6 700 Kč
Koleda ze statických kasiček2088 018 Kč
Koleda celkem 94 718 Kč
Rozpečetěno 20 z 20 úředně zapečetěných pokladniček.

 

V minulých letech