Záměry Tříkrálové sbírky 2022

 • Charita Pacov

  • Podpora  Terénní pečovatelské služby.

   98 484 Kč
  • Podpora  rozvoje  Terénní pečovatelské služby - vzdělávání zaměstnanců.

   11 000 Kč