Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála

Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Strašíková - Sociální pracovník
  • Tel.: 731 562 681
 
Farní charita Pacov

Seznam lidí:

Miroslav Kokeš - ředitel Mgr. Michaela Strašíková - Sociální pracovník Eliška Dlouhá - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny