Eliška Dlouhá

  • Tel.: 731 562 681
  • eliska.dlouha929/929pacov.charita.cz
  • pracovník v soc. službách v NZDM Spirála

Organizace:


Seznam zařízení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb:

NZDM Spirála - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny