NZDM Spirála


  • Tel.: 731 562 681
 
Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01 Vedoucí služby: Mgr. Michaela Strašíková - Sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
n

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Miroslav Kokeš - ředitel Mgr. Michaela Strašíková - Sociální pracovník Eliška Dlouhá - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny