Pečovatelská služba


  • Tel.: 565 443 220, 728 550 566
 
Náměstí Svobody 2, Pacov, 395 01 Vedoucí služby: Alena Kokešová - Vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

 

  • doprava služebním vozidlem  
  • zapůjčení jídlonosičů 
  • jídelní lístek 
  • zapůjčení zdravotní pomůcky
  • zprostředkování duchovních služeb  

terénní služba

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Miroslav Kokeš - ředitel Alena Kokešová - Vedoucí pečovatelské služby Ladislava Gruntorádová - pracovník sociálních služeb Martina Lhotková - pracovník sociálních služeb Hana Adamová - pracovník v soc. službách Pavla Hájková - pracovník v soc, službách Marie Zemanová, Bc. - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny