č. 1 / 2015

č. 2 / 2015

Zpravodaj Diecézní charity 1 / 2015

č. 3 / 2015

Zpravodaj Diecézní charity 2/2015

č. 4 /2015

č. 5 / 2015

č. 6 / 2015

č. 7 / 2015

č. 8 / 2015

č. 9 / 2015

č. 10 / 2015

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 

 

Zakoupení nového automobilu pro pečovatelskou službu bylo spolufinancováno z Fondu Vysočina.


 

Fond Vysočiny